3

Цікавить, чи є рідний відповідник до запозиченого слова "флешка", інформації офіційної не знайшла ніде, бо слово відносно нове. Єдине, то є обговорення на сайті Словотвір, однак до єдиної думки не дійшли, завжди є нюанси: "не кожна флешка світлячок", "шпиндик - то є розмовне слово на позначення людини малого зросту, дитинчати також. Але жодного натяку на ПК приспособу" та ін. До того ж, зауважу, що це лише суб’єктивні висування для заміни.

Проте чи є у якомусь словнику вже відповідник до слова флешка?

1
 • 2
  Зазначу, шчо анґліјськоју звучить ріжними способами: USB flash drive, also variously known as a thumb drive, pen drive, gig stick, flash stick, jump drive, disk key, disk on key (after the original M-Systems DiskOnKey drive from 2000), flash-drive, memory stick (not to be confused with the Sony Memory Stick), USB stick, USB memory. Можете від цього відштовхуватисьа. Jul 30, 2018 at 22:54

2 Answers 2

5

Накопичувач та похідні - флеш-накопичувач або USB-накопичувач (flash drive або USB flash drive), зовнішній накопичувач (hard drive).

В Словник.ua є накопичувач, в СУМ - не знайшов.

Більшість онлайн магазинів, що продають техніку, також використовують слово накопичувач.

0

Назву flash запропонував Shoji Ariizumi, колега винахідника Fujio Masuoka, тому, що процес стирання нагадував йому спалах камери. В flash-пам'яті використовуються спеціальні транзистори із плавним затвором, які зберігають певний заряд навіть коли на них не подається напруга. Для зтирання блока таких транзисторів, у flash-пристроях вони зтираються лише блоками, використовується електричний імпульс. Тому це й нагадує спалах.

Отже, пропоную зробити такі заміни:

 • флеш-пам'ять - спалах-пам'ять
 • флешка - спалахуйка
2
 • Чому саме наросток ка до спалахувати? Також чому: Назва flash запропонував, зтираються, зтирання, транзистори із плавним затвором, коли на них. До сьуди шче мајемо багато канцельарізму, тому шче складніше читати, мовчу про зрозуміти. Також було б добре підсилити џерелами. Jul 31, 2018 at 13:34
 • @follower я був би радив пропозиціям інших словоформ замість або на додачу до спалахуйка
  – Yola
  Jul 31, 2018 at 14:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.