2

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови подають 2 варіанти:

благословіння -я, с. Те саме, що благословення.

Однак у СУМі-11 знаходжу тільки 1 варіант:

БЛАГОСЛОВЕ́ННЯ, я, сер., заст.

Тоді чи не буде помилкою використовувати слово "благословІння", оскільки у СУМ-11 його немає?

1 Answer 1

1

У Довіднику з українського слововживання. Неправильно-правильно. М. Волощак знаходимо ( підтвердження інформації з СУМу:

Благословіння [неправильно]–благословення [правильно]

Однак, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови. - "Перун". 2005 ( наведеному Вами):

Благословіння; -я, с. Те саме, що благословення.

Проте за посиланням благословення знаходимо, що воно застаріле:

благословення -я, с., заст. 1) Дія за знач. благословляти, благословити 1), 2). 2) Згода, дозвіл, схвалення.

Отже, за логікою цього словника нормативно вживати слово благословення. Одностайної думки, на жаль, не знайшла.

Щодо Великого тлумачного словника сучасної української мови. - "Перун". 2005, то за інформацією з Вікіпедії: ВТССУМ значною мірою базується на матеріалах одинадцятитомного тлумачного «Словника української мови» (1970—1980): більшість тлумачень скопійовано без змін, хоча дещо переглянуто відверто заполітизовані тлумачення й деякі неточності […] Рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Щодо Довідника з українського слововживання. Неправильно-правильно. М. Волощак, то він виданий за матеріалами засобів масової інформації.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.