3

Популярне слово блог означає:

Веб-сайт, головний зміст якого — записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блоґів характерні короткі записи тимчасової значущості.

І походить від англ. blog, від web log — "мережевий журнал чи щоденник подій". Можемо часто зустріти це слово в мережі (наприклад, блог професора Пономарева), тому цікавить чи є якийсь український відповідник до цього слова. На Словотворі найпопулярнішим варіантом є "денник". Також бачимо це слово в СУМі, де вказується що це синонім до слова "щоденник", однак слід зауважити, що блог не обов'язково ведеться кожного дня (записи можуть виходити як і кожного тижня, так і раз у два тижні, або ж декілька разів на день). Є там і варіант "дописник", який також не буде дуже влучним, коли ми захочемо замінити такі похідні слова від "блог" як "блогосфера", "блогер", "відеоблогер" тощо, адже слово "допис" має значення:

Стаття, повідомлення про що-небудь, написані для газети, журналу і т. ін. кореспондентом або читачем

Тобто це може бути тільки щось написане, тому це "дописник" не дуже підійде як відповідник. З усіх інших варіантів, цікавим і, на мою думку, найбільш влучним виявивилось слово "мережевик" ("мережевик", "відеомережевик" (проте як бути у цьмоу випадку зі словами "блогер" та "блогосфера" не знаю)), однак не впевнений, чи це слово не буде суперечити українському словотвору.

1
 • Не треба перекладати слово "блог", це вже самостійний термін, лаконічний і всім зрозумілий. Це слово прийшло в нашу мову одразу із його смислом. Як компьютеру, принтеру або ноутбуку йому переклад не потрібен. May 23, 2022 at 19:39

1 Answer 1

-1

Зазначу, що несприйняття денник тут дещо даремне:

блоґ не обов’язково веде ся щодня

Теж зауважу, що тут денник, а не щоденник. Можна взяти ще показовий приклад: журнал французькою означає щоденник. Тобто лиш, наприклад, шкільний журнал є найближчим за першозначінням, однак тут прижило ся і для тих видань, котрі випускають ся не щодня.

Про похоџення blog: схоже є злиттям web та log. Першоџерело далеке від тутешнього значіння і складне для визначення, тому базуватимемося попереднім словоџерелом, а саме log-book, котре має значіння the daily record of a ship's speed, progress, etc. Тобто тим, чим зараз теж би скоріш назвали щоденником, порівняйте з тямками иншими мовами: мск. судовой журнал, п. dziennik okrętowy, блґ. корабен дневник

Зрозуміло, що значінням щоденник не ріжнить ся від денник, але тут можна цього втілити. Також створювати складні слова не складно: денникар, видиводенник, деннникозосяг


Ще зауважу, що СУМ-11 писав ся за совітські часи, наприклад книга з буквою д випустила ся аж-но в 1971 році. А ось в наступній книзі, роком пізнїше, маємо наступне:

ЗАПИС, у, чол.

 1. Те, що становить письмовий виклад або результат записування чого-небудь на плівці, пластинці.

Хоч тоді це виглядало як щось сучасне, то для сьогоднішнього дня… чуттєво застарілим. А наразі видивозапис є звичним словом.

Але навіть для блоґ теж не підходить, не тому що складно утворювати чи лиш для паперу, а розбіг значінням словами стаття, повідомлення. Тобто це однозначно не блоґ, котре є збіркою всього цього, але при цьому є частиною блоґ. В такому разі дописник може бути влучним, коли блоґ ведуть декілька осіб, що вже є чимось звичним на сьогоднішний день — це перважно для блоґу компаній.


Слова мережевик і подальші теж не підходять, бо корінь слова тут є мережа, що вже є далеко не блоґ. Тобто мережевик, за лоґікою, буде людина, котра відповідає за мережу, причому в фізічному стані і не обовʼязково саме інтернету, тобто є наприклад ще телефона мережа. Моя догадка виявила ся і є вірною, коли набрати мережевик в пошуку — там згадують ся саме ті люди, котрі мають справи з мережею, а не з блоґом.

Слїд також зазначити, що мережа, або точнїше інтернет, є лиш засобом, а не основою лоґу, тобто лоґ можна вести і не мережею, а як по старинці, щось схоже на „через пластівці“: з популярного наразі таке є через авдіво, що виходить як майже радіво, але не зовсїм наживо.

Коли важливо звернути увагу який саме log, то можна повторювати за анґлійцями. Тобто, коли брати за основу денник, то легко матимемо відповідні м-денник чи е-денник, в-денник, а-денник

9
 • 1
  Саме тому мені і сподобався варіант "мережевик", бо ж як було зазначено саме слово "блог" можна дослівно перекласти як "мережевий журнал", а от у словах "денник" та "дописник" немає ніякого натяку на те, що записи ведуться в мережі. Jul 30, 2018 at 13:11
 • 2
  Що за авдіво? Що за „через пластівці“?
  – Yola
  Jul 30, 2018 at 14:48
 • Хіба ваше посилання доводить, що можна вести і не мережею. Що таке вести мережею? Типу мережею агентів, які щось роблять?
  – Yola
  Jul 30, 2018 at 14:48
 • @Yola audio, платівка. Так, тобто не лише через веб-блоґ. Останнім часом набувајуть силу канали-блоґи. Вести мережею, це означає в мережі, наче все зрозуміло, јак і вести автівкоју, ньі? Jul 30, 2018 at 14:56
 • 2
  Я читаю вас уважно, від нині всі ваші пости, з подібним підбором слів буду мінусувати
  – Yola
  Jul 30, 2018 at 15:44

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.