6

У пісні Бо війна війною натрапила на такі рядки:

Бо війна війною, вісьта-вйо,

В тім є Божа сила, гайта-вйо!

Ці вигуки використовують при управлінні кіньми. Вісьта означає - на ліво, гайта - на право.

Цікавить, яким чином ці вигуки набули саме таких значеь. В Етимологічному словнику вісьта немає, а гайта (відсилання до словникової статті гаття) не пояснює появи значення направо. Отже, який зв'язок вигуки "гайта" і "вісьта" мають зі словами "направо" і "наліво""?

5

Насправді згаданий вами етимолоґічнай словник все-таки має вісьта, але для цього треба дивити:

віста «ліворуч» — вигук при завертанні коней.

Похоџення неясне, могло виникнути з специфічного свисту, яким поганяють коней.

Фонетічні та словотвірні варіянти: вістя, вісшта, вісьта, вішта, віштя «тс.», віштя, віштяк (прізвисько подільського селянина за те, що, повертаючи коней ліворуч, він вигукує віштя).

Про всяк приперепишу за вас словопохоџення гайта:

гаття — вигук, яким підганяють коней; вигук, яким завертають коней направо (Л, Mel)

польська hajta, hajt, hejt, hejta, hejtta, heta, hettia, старопольська hecia (з украӥньської?);

українські форми можуть бути пояснені як результат фонетичної видозміни виразу од тя (от тя) «від тебе», який спочатку адресувався поводиреві коней під час оранки;

придихове г виникло у зв’язку з вигуковим характером слова (можливо, також під впливом вигуків гей, гайда, гайт)

питання про походження німецького hott «гаття», hotta, hotte «тс.», від яких виводиться також чеська hot, словацька hota, вл. hót, hóte, нл. hot «тс.» (Sławski I 419–420) залишається відкритим (Kluge–Götze 330)

Див. ще від, ти

Фонетічні й словотвірні варіянти: атя, гайта, гать, гатьта, гатя, гейта, гетта, геття, гиття, гитя, готьта «тс.»

Тобто ці вигуки, котрі не не обов’язково мусять вказувати на якийсь бік, знайшли власного пристосування, як спонуки для і до коней, а з часом поширило ся всюди, хоча однаково можливі розбіжності, котрих вказує і словник Стуса:

гайта-вйо, вішта-вйо, діал. Вигуки, які у різних діалектах України мають відмінне значення: в одних спонука візника до коней „вперед“; в інших — також спонука до підганяння зі значенням „вправо-вліво“.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.