4

Знаємо, що одним із синонімів до слова лелека є бузько, бузьок (діал.). А яка етимологія цього слова? В Етимологічному словнику цього слова немає.

1 Answer 1

4

Це слово пішло від польського "buzia" (редуплікативне утворення), що має багато позитивних значень: обличчя, губи, рот, донечка, статуетка, лялечка тощо. Оскільки лелеки були вісниками щастя, то їм і надали таку ніжну й пестливу назву. Слово бузя наявне і в українській мові: Словник Грінченка та ЕСУМ:

бузя

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.