0

Цікавить, чи є українські відповідники до слова реінжиніринг у значенні процесів, які покращують рейтинг і успішність якоїсь певної компанії. Цікавить це слово саме в контексті такому:

Реінжиніринг бізнес-процесів полягає в революційному усуненні в компанії кризових явищ (точкове покращення бізнес-процесів), комплексній трансформації компанії (комплексне покращення бізнес-процесів), створенні і підтримці системи безупинних покращень результативності бізнесу.

В словнику синонімів відповіді не знайшла. Є лише іншомовні відповідники:

Як синоніми реінжинірингу бізнес-процесів у фаховій літературі можна зустріти такі терміни, як Business Reengineering (BR), Business Process Redesign (BPR), Business Process Improvement (BRI).

5
 • 4
  Наші критерії якості вимагають, щоб запитання про переклад містило: (1) пояснення своїми словами іншомовного слова; (2) контекст, в якому автор збирається використовувати перекладене слово; (3) продемонструвати власну спробу знайти відповідь і (4) пояснити, чим са́ме знайдені варіанти не підходять. Запитання, які не відповідають цим умовам, змушують інших «вгадувати», чого саме хоче автор, і тому заважають надавати точні відповіді. – bytebuster Jul 28 '18 at 21:31
 • 1
  Дякую за зауваги. При редагуванні цього запитання намагалася врахувати всі критерії – Iva_ukr Jul 29 '18 at 18:42
 • 1
  @bytebuster, по-моєму, недоліки було усунуто — як вважаєте? – Sasha Jul 30 '18 at 10:33
 • 1
  @Sasha, дякую за нагадування. Я свій мінус зняв ще коли improved someone else's edit. – bytebuster Jul 30 '18 at 12:47
 • Engineering - розробка чогось, Reengineering - переробка чогось, т.т. повторно розробити. Design - конструювання чогось, Redesign - реконструкція чогось. Але тут є нотки значення "відновлення після поломки", тому я б лишив дизайн та ре-дизайн. Їх значення - концептуальна розробка/переробка системи. Improvement - покращення. Зазвичай це щось на порядок простіше за переробку чогось. – finesoul Aug 17 '18 at 22:20

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.