2

На просторах Інтернету натрапила на 2 слова, що позначають доступ до мережі, з високою швидкістю передачі даних за кількома каналами одночасно - широкоПОЛОСНИЙ і широкоСМУГОВИЙ. Цікаво, що стаття у Вікіпедії російською мовою використовує слово широкоПОЛОСНИЙ.

В СУМі в словниковій статті біля слова полоса немає ніяких позначок, які б обмежували його вживання (чи причина в тому, що це слово вживається лише при означенні газет і журналів?). Однак, у Блозі проф. Пономарева знаходжу:

Як українською мовою перестроиться в соседнюю полосу?

Перешикуватися в сусідню смугу.

Отже, як нормативно вживати: широкоСМУГОВИЙ чи широкоПОЛОСНИЙ ?

1 Answer 1

1

Ви самі відповіли на своє запитання. Полоса в українській мові використовується лише у одному значенні, що не стосується доступу до Інтернету. В українській мові російська "полоса" - це "смуга", а отже правильно казати "широкосмуговий", а "широкополосний" - калька з російської.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.