4

Сьогодні випадково почула розмову, в якій було згадане дещо дивне для мене слово:

[...] ти диви, але то пурец!

Спочатку подумала, може то якась помилка, однак це слово було повторено декілька разів в дещо зневажливому значенні.

Мені закортіло дізнатися, що ж воно означає. Відкрила СУМ-11, однак такого слова немає. Якщо звернутись у Google, вибиє одразу сорти перцю, де їх купити та Вікіпедію про слово перець. Отож що означає слово пурец?

3 Answers 3

6

Також детальнішу інформацію про це слово знаходимо в Етимологічному словнику:

[пу́риц] «зарозумілий парубок, чоловік» Гор1, [пу́равец] «шмаркач; молода недосвідчена людина» О2;

 • польська застаріле puryc «єврейський багач»;
 • запозичення з мови ідиш; порівняй ідиш puric (пуріц) «великий пан», гебрайська puric «зломщик», purica «погромник; хуліган». — Горбач 76.

1 Горбач Ол. Північно-наддністрянська говірка й діалектний словник с. Романів Львівської області. — Мюнхен, 1965. — 103 с.

2 Онишкевич М. Й. Словник бойківського діалекту [Рукопис. Опубліковані частини: Словарь бойковского диалекта [Буква Б]. — У кн.: «Славянская лексикография и лексикология». М., 1966. Словарь бойковского диалекта. [Буква К]. — У кн. «Карпатская диалектология и ономастика». М., 1972].

6

Лексикон львівський:

пурец

пу́рец (пу́рець, пу́риць) пихата людина (ст)

Для точнішого пошуку просто беріть "слово", яке шукаєте, в лапки або пишіть слово "словник" після того слова, яке шукаєте.

0
1

Поріц (פוריץ) - я чув це слово на івриті у значенні "пан", "місцевий володар". Слово "пурец" ідишське, частенько чув від своїх батьків у тому ж значенні, що івритське "поріц", але дещо в іронічному контексті, на кшталт "теж мені великий пурец".

3
 • Будь ласка, завжди обґрунтовуйте свої відповіді посиланнями на поважні джерела. Суб'єктивні і необґрунтовані відповіді провокують суперечки і мінуси. Commented Jan 9, 2022 at 9:56
 • Your answer could be improved with additional supporting information. Please edit to add further details, such as citations or documentation, so that others can confirm that your answer is correct. You can find more information on how to write good answers in the help center.
  – Community Bot
  Commented Jan 9, 2022 at 9:56
 • 1
  О, фактично усне підтвердження того, що написано в етимологічному словнику, дякуємо. (Але запитання: я правильно розумію, що відповідне слово в значенні «пан, місцевий володар» є і в ідиші, і в івриті? Чи лише в ідиші?)
  – Sasha
  Commented Jan 18, 2022 at 5:53

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.