3

Сьогодні випадково почула розмову, в якій було згадане дещо дивне для мене слово:

[...] ти диви, але то пурец!

Спочатку подумала, може то якась помилка, однак це слово було повторено декілька разів в дещо зневажливому значенні.

Мені закортіло дізнатися, що ж воно означає. Відкрила СУМ-11, однак такого слова немає. Якщо звернутись у Google, вибиє одразу сорти перцю, де їх купити та Вікіпедію про слово перець. Отож що означає слово пурец?

4

Також детальнішу інформацію про це слово знаходимо в Етимологічному словнику: enter image description here

| improve this answer | |
5

Лексикон львівський:

пурец

пу́рец (пу́рець, пу́риць) пихата людина (ст)

Для точнішого пошуку просто беріть "слово", яке шукаєте, в лапки або пишіть слово "словник" після того слова, яке шукаєте.

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.