5

Цікавить етимологія слова "андрути" ("вафлі"). Часто доводиться зустрічати це слово на сайтах присвячених кулінарії (наприклад тут), однак його пошук в етимологічному словнику не дав ніяких результатів. Також цього слова немає ані в СУМ-11, ані в СУМ-20.

6

Німецького походження посередництвом польської

andrut

(1.1) daw. „andrót” zamiast „on(d)rót” (z wstawionym d) < niem. ohne + Rot → (o waflu, opłatku) bez rumieńca, bez przyrumienienia (1.2) od (1.1)

Де:

  • ohne — без
  • Rot — червоний

Згадані словники не мають, бо вузькозахідне:

андру́т (перев. мн. андрути) кул. вафля

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.