5

Нещодавно прочитала цікаву статтю про IT-технології, де натрапила на нове для себе слово чат-боти. На цьому сайті це слово пишеться через дефіс, так само у Вікіпедії, але на сайті THE FUTURE бачимо написання цього слова разом. Можливо, на 2-й варіант вплинуло написання англ. chatbot.

Отже, як правильно писати чат-боти чи чатботи?

1 Answer 1

6

Я вважаю, що має писатись через дефіс.

§ 26. Складні іменники

 1. Разом пишуться:
  а) складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження: вертоліт, лісосплав, самохід, силосонавантажувач, тепловоз [не підходить];
  б) складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука: білокрівці, чорногуз, чорнозем [не підходить];
  в) складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ: верболіз, лісостеп, носоріг, трудодень, шлакоблок; але людино-день; сюди ж належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник іншомовного походження (тут роль сполучного звука виконує останній голосний першого іменника: автострада, велотрек, радіокомітет) [не підходить];
  г) складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: горицвіт, зірвиголова, перекотиполе, пройдисвіт; Непийпиво, Перебийніс, Убийвовк (прізвища) [не підходить];
  ґ) складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятитонка, сторіччя, стоп’ятдесятиріччя, шестиденка [не підходить].
  Примітка. <…>;
  д) складні іменники з першою частиною пів-, напів-, полу-: піваркуша, півгодини, півдюжини, півкарбованця, півколо, півмісяць, півогірка, пів’яблука; напівавтомат, напівсон; полукіпок, полумисок [не підходить].
  Примітка. <…>;
  е) складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурток, світловодолікування, термогідродинаміка [не підходить].

 2. Через дефіс пишуться:
  1) складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучного звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінюються обидва іменники, чи тільки другий [підходить].

  • До слів з обома відмінюваними частинами належать:
   <…>
  • До слів із другою відмінюваною частиною належать:
   а) іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-система, буй-тур, дизель-мотор, жар-птиця, козир-дівка, крекінг-процес, Свят-вечір, стоп-кран [зовсім підходить];
   <…>;

  <…>.

(Виділення напівжирним і висновки «підходить»/«не підходить» мої.)

2
 • Чому тоді "блокчейн" пишеться разом? May 10, 2019 at 17:33
 • @Palindromer, бо в українській мові є слово «блок», але немає слова «чейн» (хоча і якби було, то все одно могло б писатися разом, бо практика може переважати теорію; до речі, є проект правопису 2018, можливо, там це по-іншому, я не дивився).
  – Sasha
  May 10, 2019 at 18:02

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.