6

Слово "плед" було запозичене від німецького "Рlаid", тому я вирішив знайти відповідник. У СУМі бачимо значення слова "плед":

Шерстяне або напівшерстяне покривало

Також там є слово "коц", одним зі значень якого є:

Грубе вовняне однотонне вкривало з начісками

Однак, в словнику синонімів до слова "коц" мені не вдалося знайти слова "плед". Отож чи можна вживати ці слова як синоніми чи все ж між ними є різниця (друге значення слова "коц" - "Ворсовий пристрижений однобічний килим")?

1 Answer 1

4

Дійсно в словнику синонімів Караванського не містить синоніма "плед"

КОЦ КОЦЬ 1. килим, ліжник; 2. рядно, укривало; Р. покривало.

Однак, якщо рознлянути визначення слів "плед" і "коц" в ВТССУМ

Коц-а, рідше коць, -я, ч. , розм. 1》 Грубе вовняне однотонне вкривало з начісками. || рідко. Покривало на ліжко з якої-небудь тканини. 2》 Ворсовий пристрижений однобічний килим.

Плед-а, ч. Шерстяне або напівшерстяне покривало, перев. з торочками, що його використовують як хустку або ковдру.

І плед, і коц є покривалом, тому на мою думку, в деяких випадках можемо вживати слова як взаємозамінні. Підтвердження цьому знайшла в означенні слова "коц" наведеному в словнику "Українська літературна мова на Буковині"

Коц. Плед, ковдра, покривало. Артикули для подорожи: нецесарія, ташки, жіночи куфри до пакованя подорожи і валізи, специяльні куфри Madler-а з Липска, пуделка на капелюхи, плєди, коци (Kamelhaar), анґлійскі пледи для пань і панів і т. д. (Б., 1907, рекл.)// пол. koc - плед, ковдра.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.