5

Після запитання “Йошкін кот” - це “Йосип на кобилі”? я поцікавився значенням цього фразеологізму. Я так розумію, що Йосип, то Сталін, але яке значення мають ці фразеологізми, частину з яких я знайшов на теревенях (див. другу сторінку):

 • Йосип на кобилі
 • Йосип за пеньком
 • Йосип босий
 • Йосип драний

Приклад вживання із життя:

enter image description here

2
 • Я не згоден з поширенням подібних фразеологізмів.
  – user1677
  Dec 21, 2019 at 9:34
 • 2
  @AndriyIvanchenko це сайт здебільшого не про мовну політику, а про дійсне функціонування української мови сьогодні й не тільки.
  – P. Vowk
  Dec 21, 2019 at 11:12

1 Answer 1

5

Швидше за все ці фразеологізми є цензурним замінником/продовженням (евфемізмом) для обсценного виразу "йоб твою/його мать".

Аналогічну природу мають російські "йолки-палки", йо-майо і їм подібні вирази. Ця ж сама версія викладена у відповіді на згадане вами запитання за посиланням.

Тобто, ніякого стосунку ні до якого реального Йосипа вони не мають. Так само як і не має якогось особливого значення все, що йде після цього слова.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.