5

Після запитання “Йошкін кот” - це “Йосип на кобилі”? я поцікавився значенням цього фразеологізму. Я так розумію, що Йосип, то Сталін, але яке значення мають ці фразеологізми, частину з яких я знайшов на теревенях (див. другу сторінку):

  • Йосип на кобилі
  • Йосип за пеньком
  • Йосип босий
  • Йосип драний

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.