14

Відомий український казковий герой зветься Івасик-Телесик.
Якою є етимологія цієї назви?

Усі варіанти, які я бачив, виглядають або занадто натягнутими, або просто бездоказовими. Тому хотілося б дізнатися етимологію, яка базується на поважних лінґвістичних джерелах, а не на здогадках.


Ось список варіантів, які я бачив, і які мені не подобаються внаслідок своєї бездоказовості:

 1. Морячок — (моє власне дослідження, виглядає дещо натягнутим):

  Грецькою слово «море» — θάλασσα, читається [tʰá-las-sa].
  Wiktionary і інші словники кажуть, що:
  «Etymology: Possibly from ἅλς (háls, “salt”). Might be from Pre-Greek.»
  Тайське слово ทะเล [tʰáʔ leː] «море» має кхмерське походження. Див., наприклад, відоме озеро в Камбоджі, Тон-ле-сап.

 2. Телепень — внаслідок народження із дерев'яної чурки, у деяких варіантах казки
 3. Той, хто носить бриль, солом'яний капелюх (неясно, чи носив він такого капелюха)
 4. Таліесін — від кельтського/валлійського імені¹
 5. Той, хто пасе теля — (не доведено, що він когось пас у казці)

¹ Таку думку обстоює, наприклад, Олег Гуцуляк у статті Кельтський слід в історії слов'ян.

1
 • 3
  в мене є два кандидати на братів телесика син теслі та англійський хлопчина зі схожими рисами. На жаль, здогадку про те, що образ Телесика являє собою певну суперпозицію цих запозичень, я перевірити не в змозі :)
  – chizh
  Commented Feb 16, 2017 at 17:33

4 Answers 4

10

Марія Редьква, кандидат філологічних наук, викладач кафедри філософії, суспільних дисциплін та іноземних мов Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, у своїй статті СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ КАЗКОВИХ АНТРОПОНІМІВ (НА ПРИКЛАДІ ВАРІАНТІВ НАЗИВАННЯ ТЕЛЕСИКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ЧАРІВНІЙ КАЗЦІ) висловлює такі гіпотези:

На перший погляд семантика імені Телесик є непрозорою і увиразнює її лише контекст уживання: И назвали того сина Телесиком. От росте той син, та й росте – и такий гарний, що ні здумать, ні згадать – тільки в казці сказать! [Рудч. (2: 39)]. Проблема витлумачення значення номінатеми зумовлена передовсім нез’ясованістю семантики слова-основи, на базі якого виник онім.

Лексема сучасної української мови, котра вірогідно стала основою для творення номінативної одиниці, це дієслово „телесуватися, -уюся, -уєшся, недок., розм. Потикатися, кидатися то в один бік, то в інший…” [4: 1237]. Якщо припустити, що саме ця лексична одиниця могла мотивувати аналізовану номінатему, то семантика імені вказує на таку характеристику персонажа, як рухливість, неспокій тощо.

У територіальних говірках зафіксовано лексему телесний, що означає „безтілесний” [13 (2: 283)], від якої теж могло бути утворене найменування, оскільки, за сюжетом, персонажа змальовано деревиною, тобто безтілесним.

У словнику М. Фасмера подано лексеми тел(ьпень), тельпеш, що означають „здорова дитина”. І услід за О. Шахматовим етимолог пов’язує їх зі словом телепень. Сюди ж учений відносить і лексему тельпух, яка має значення „пень, обрубок; неповоротка людина” [17 (4: 40)].

Тому, зважаючи на специфіку образу Телесика, цілком вірогідним видається походження аналізованого казкового антропоніма від наведеного ряду лексем, семантика яких безпосередньо пов’язана зі словами дитина, деревина, пень.

4

Якщо суто слово, то…

Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України.

ТЕЛЕ́СИК (герой українських казок), Теле́шик «тс.»

зменшено-пестливе слово, утворене від [те́лес] «стовбур дерева», [телі́ш] «колода, шматок дерева»;

ТЕЛІ́Ш «колода, шматок дерева», те́лес «надземна частина дерева, стовбур», телє́ш «колодка на дрова; тулуб (частина тіла)»

 • очевидно, повʼязане з ті́ло;
 • можливо, так називалася обтесана деревина, яка своєю білизною нагадувала тіло людини, пор. р. [теле́ш] «нагота, голизна, оголеність»;

бр. [цяле́ш] «кругляк; палиця, колода»;

-2

Мені здається питання, що означає Телесик, дуже просте. Треба тільки уважно подивитися на саму казку і трішки знати українську мову. Щоби зробити з деревини ляльку треба її витесати - обличчя, руки, ноги. Людина яка робила різні вироби з деревини, прикрашала вироби різбою називалась тесляр. Вважаю логічним ляльку хлопчика народ назвав Телесик. Тобто витесаний з деревини, ні намальований, ні злеплений, а тесаний. Тому Івасик-Телесик. Якщо хочете це наш український аналог Буратіно чи Пінокіо. Не знаю хто в кого позичив ідею дерев'яний ляльок, але краще чим Телесик дерев'яну ляльку-хлопчика і назвати неможливо. Ось і вся версія назви.

3
 • 2
  Читали запитання? Ось витяг: Тому хотілося б дізнатися етимологію, яка базується на поважних лінґвістичних джерелах, а не на здогадках. Commented Oct 16, 2021 at 20:35
 • 1
  Вітаю на Ukrainian Language SE! Додам, що за правилами нашого сайту треба підкріплювати свої висновки посиланнями на джерела, що можуть підтвердити наведені факти та приклади. За цим посиланням можна прочитати про хороші питання та відповіді. Дякую!
  – Artemix
  Commented Oct 17, 2021 at 14:08
 • І все ж тут цікаві думки наведено.
  – Yola
  Commented Oct 19, 2021 at 2:54
-2

Я не науковець, але можливо я маю справжню відповідь на це питання. Телесик це повна несенітниця, при чому радянська. Маю екземпляр німецького перекладу українських казок 1921 року. Так от, там є казка, що починається один в один із Івасиком-Телесиком. От тільки в перекладі на українську вона називається «Іван, Богом даний». І взагалі в казках того часу, якщо довіряти перекладові, не рідко згадували Бога. В нас був глибоко віруючий народ. А от в Радянському Союзі Бога не було, дому Івасик-Телесик таки цілком може бути бовдурком, за прикладом «Івана дурачка» з російських казок.

2
 • 2
  Ласкаво просимо до цього сайту! Зауважте, наші правила відрізняються від того, що можна побачити на мовних форумах і соцмережах. Ми дійсно цінуємо відповіді, що ґрунтуються на поважних наукових (бажано, академічних) джерелах. Ба більше, запитання прямо вказує: «Тому хотілося б дізнатися етимологію, яка базується на поважних лінґвістичних джерелах, а не на здогадках.». Ваш досвід аналізу однієї (неназваної?) книги є цікавою здогадкою і може стати частиною відповіді, але не її основою. Commented Jan 6, 2023 at 9:20
 • Your answer could be improved with additional supporting information. Please edit to add further details, such as citations or documentation, so that others can confirm that your answer is correct. You can find more information on how to write good answers in the help center.
  – Community Bot
  Commented Jan 13, 2023 at 18:19

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.