2

Значення слова знаходжу у СУМ-20:

МАЗОХІ́СТ, а, ч. Особа, схильна до мазохізму.

Однак, аби все ж уникати такого масового запозичення, хотіла б і до цього слова знати український відповідник. Чи є такий / -і?

1

1 Answer 1

2

Відповідник буде знайти досить важко, так як це назва психічного захворювання, що походиться від назви людини, яка вперше дослідила це явище (як було вже зазначено у коментарях). На кшталт цього слова у нашій мові також існують такі слова як садизм (садист), кретинізм (кретин) тощо. Такі слова вкрай важко замінити, бо були вони винайдені вже давно і в нашу мову потрапили також давно, того й немає у нас відповідників, які мали б точно таке саме значення.

Однак, опираючись на визначення терміну "мазохізм"

"Статеве збочення, при якому для досягнення оргазму необхідно відчувати фізичний біль або моральне приниження з боку партнера"

можу припустити, що цей термін у певному контексті можна замінити словом "збоченець" або ж "сексуальний збоченець", однак врахуйте, що слово "збоченець" все одно має ширше значення аніж "мазохіст".

1
  • 3
    Трішки виправлю: мазохізм — це риса, а не захворювання; якщо ця риса викликає в людини психосоціальні складнощі, їй діагностують сексуальномазохістичний розлад (302.83 у DSM-5, F65.51 у ICD-10), але якщо ця риса не викликає страждань в людини, то це не підпадає під діагноз.
    – Sasha
    Jul 18, 2018 at 17:29

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.