3

У СУМі-11 пише:

ГІПЮ́Р, у, чол. Сорт мережива з опуклим узором. Розчервоніла коло печі Уляна ступав поруч Карпа, в тісній кофті з рожевого гіпюру (Василь Кучер, Трудна любов, 1960, 163).

Однак зацікавилась, яке ж походження цього слова. Звернулась в ЕСУМ, однак такого слова там не знайшла.

3

У Вікіпедії знаходимо:

Гіпю́р (фр. guipure, від guiper — «обвивати») — сорт мережива з опуклим узором.

Очевидно, ця інформація взята з Словника іншомовних слів Мельничука:

гіпю́р (франц. guipure).

Таку ж інформацію знаходимо у російськомовних джерелах, наприклад, у Етимологческому онлайн-словаре русского языка Крылова Г.А.

На жаль, більше інформації про етмологію цього слова не знайшла.

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.