1

Знайшла у творі Марко Вовчок "Маша" таке речення:

У сім років вона захотіла навчитися плести кружево, над роботою сиділа цілий тиждень поки не навчилася ідеально плести.

Отож цікавить, чи слово "кружево" - це літературне чи таки росіянізм?

У СУМі-11 цього слова немає, однак є "мереживо".

1
  • 3
    Тут мені, наприклад, також більше подобається відповідь пана @muffin, вона дає повне розуміння того, звідки прийшло слово, а не того, в якій ще мові є таке слово. Також, будь ласка, подумайте, яка відповідь вам подобається найбільше. Дуже вдячний вам за внесок у сайт, але прошу уважно поставитися до останніх коментарів. Ми перш за все хочемо допомогти зробити хороші запитання і відповіді, але є поведінка, яка не дуже заохочується і може почати викликати підозри.
    – P. Vowk
    Commented Jul 20, 2018 at 20:40

1 Answer 1

3

Звернувшись до Етимологічного словника української мови, бачимо, що це слово запозичене з російської мови. З цього випливає, що "кружево" - росіянізм.

кружево

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.