3

В літературознавсті на позначення історичного роману певного типу використовують термін "вальтер-скоттівський".

Ось, наприклад, у статті Євгена Барана "Художня проза Ореста Левицького":

Від П. Куліша до О. Маковея письменники крок за кроком вдосконалювали традиційний вальтерскоттівський метод написання історичних романів, співвідносячи його із культурно-політичною національною специфікою.

Зрозуміло, що цей прикметник утворений від імені анґлійського письменника Вальтера Скотта. Тоді лоґічно припустити, що запозичений він з анґлійської мови.

Звичайні анґло-українські, російсько-українські, тлумачні словники результатів не дають.

Шукаю в Ґуґлі walterscottish, знаходить 38 результатів, що для анґломовного Ґуґлу десь так само як нуль, половина з тих посилань повторюється, ще половина - взагалі не викликає довіри.

Шукаю "walter scottish", результатів вже більше, але більшість - це просто щось на кшталт "Walter, Scottish writer/novelist".

Отже, питання:

Чи можна дізнатися, де виник цей термін і як потрапив до українського літературознавства? Якщо можна, то як.

Чи, може, це українська вигадка, адже нам важливо наголосити на "вальтер-скоттівському" характері "Чорної ради" Куліша (бо цей роман для українців - певна віха)?

7
 • А чим не підходить очевидний варіант — номіналізація/субстантивація власного імʼя, яке супроводжується неблагозвучністю прямої номіналізації за одним лише прізвищем (скоттівський і особливо scottish versus Scottish = шотландський)? Commented Jul 14, 2018 at 15:47
 • @bytebuster це може бути відповіддю на питання "як", але не на питання "де, в якій традиції". Тобто, це питання передусім про походження, місце виникнення і шлях до української цього терміна, не знаю, чи "етимолоґія" - правильне визначення. Це можна зрозуміти, власне, з останніх кількох абзаців.
  – P. Vowk
  Commented Jul 16, 2018 at 7:06
 • Щодо запозичення - маю великі сумніви. А жульвернівський треба шукати у французьких словниках? Пошук у Ґуґлі дає купу посилань на довідники з російської орфографії.
  – Artemix
  Commented Jul 16, 2018 at 9:26
 • Пошук "жульвернівський" дав книжку "Україньска без помилок, де вказано що такі слова пишуться через дефіс: "жан-жаківський", "жуль-вернівський", "вальтер-скотівський" books.google.com.ua/…
  – Artemix
  Commented Jul 16, 2018 at 9:26
 • @Artemix наше літературознавство великою мірою ізольоване від загальносвітового процесу, мені цікаво, чи "вальтерскоттівський"/"вальтер-скоттівський" - частина тої ізоляції, чи ні. звідки воно прийшло, хто вигадав тощо.
  – P. Vowk
  Commented Jul 16, 2018 at 9:41

1 Answer 1

3

Найдавніше використання слова, що мені вдалося знайти, - це у вересні 1838 у місячному періодичному шотландському виданні "Tait's Edinburgh Magazine". Слово "walter-scottish" використовується в примітці до статті на її першій сторінці (12 рядок примітки). У статті автор критикує серію романів "Walladmor", які позиціонувалися як вільний переклад роману Вальтера Скотта "Waverly", що, звичайно, не сподобалось шотландцям.

Взагалі, відношення земляків Вальтера Скотта складно порівняти з чимось, бо він відродив національну та історичну пам'ять народу і відкрив її для світу. Це яскраво видно ще на початку статті, де автор згадує Вальтера Скотта як "Author of "Waverly" ('Author' з великої літери), що має на увазі, що кожен, хто читає статтю, знає автора цього роману.

Отже, відповідь на запитання: так, дізнатися щодо етимології цього слова можна шляхом дослідження джерел, зокрема періодичних видань. Слово "вальтер-скоттівський" безумовно не є вигадкою українських літературознавців, бо ймовірно використовувалось ще за життя письменника. А вальтер-скоттівським романтизмом називають період, у який письменники зверталися до історичного минулого, шукаючи у ньому відповіді на проблеми сучасності. До цього руху відноситься й роман П. Куліша "Чорна рада".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.