3

В літературознавсті на позначення історичного роману певного типу використовують термін "вальтер-скоттівський".

Ось, наприклад, у статті Євгена Барана "Художня проза Ореста Левицького":

Від П. Куліша до О. Маковея письменники крок за кроком вдосконалювали традиційний вальтерскоттівський метод написання історичних романів, співвідносячи його із культурно-політичною національною специфікою.

Зрозуміло, що цей прикметник утворений від імені анґлійського письменника Вальтера Скотта. Тоді лоґічно припустити, що запозичений він з анґлійської мови.

Звичайні анґло-українські, російсько-українські, тлумачні словники результатів не дають.

Шукаю в Ґуґлі walterscottish, знаходить 38 результатів, що для анґломовного Ґуґлу десь так само як нуль, половина з тих посилань повторюється, ще половина - взагалі не викликає довіри.

Шукаю "walter scottish", результатів вже більше, але більшість - це просто щось на кшталт "Walter, Scottish writer/novelist".

Отже, питання:

Чи можна дізнатися, де виник цей термін і як потрапив до українського літературознавства? Якщо можна, то як.

Чи, може, це українська вигадка, адже нам важливо наголосити на "вальтер-скоттівському" характері "Чорної ради" Куліша (бо цей роман для українців - певна віха)?

7
 • А чим не підходить очевидний варіант — номіналізація/субстантивація власного імʼя, яке супроводжується неблагозвучністю прямої номіналізації за одним лише прізвищем (скоттівський і особливо scottish versus Scottish = шотландський)?
  – bytebuster
  Jul 14 '18 at 15:47
 • @bytebuster це може бути відповіддю на питання "як", але не на питання "де, в якій традиції". Тобто, це питання передусім про походження, місце виникнення і шлях до української цього терміна, не знаю, чи "етимолоґія" - правильне визначення. Це можна зрозуміти, власне, з останніх кількох абзаців.
  – P. Vowk
  Jul 16 '18 at 7:06
 • Щодо запозичення - маю великі сумніви. А жульвернівський треба шукати у французьких словниках? Пошук у Ґуґлі дає купу посилань на довідники з російської орфографії.
  – Artemix
  Jul 16 '18 at 9:26
 • Пошук "жульвернівський" дав книжку "Україньска без помилок, де вказано що такі слова пишуться через дефіс: "жан-жаківський", "жуль-вернівський", "вальтер-скотівський" books.google.com.ua/…
  – Artemix
  Jul 16 '18 at 9:26
 • @Artemix наше літературознавство великою мірою ізольоване від загальносвітового процесу, мені цікаво, чи "вальтерскоттівський"/"вальтер-скоттівський" - частина тої ізоляції, чи ні. звідки воно прийшло, хто вигадав тощо.
  – P. Vowk
  Jul 16 '18 at 9:41
3

Найдавніше використання слова, що мені вдалося знайти, - це у вересні 1838 у місячному періодичному шотландському виданні "Tait's Edinburgh Magazine". Слово "walter-scottish" використовується в примітці до статті на її першій сторінці (12 рядок примітки). У статті автор критикує серію романів "Walladmor", які позиціонувалися як вільний переклад роману Вальтера Скотта "Waverly", що, звичайно, не сподобалось шотландцям.

Взагалі, відношення земляків Вальтера Скотта складно порівняти з чимось, бо він відродив національну та історичну пам'ять народу і відкрив її для світу. Це яскраво видно ще на початку статті, де автор згадує Вальтера Скотта як "Author of "Waverly" ('Author' з великої літери), що має на увазі, що кожен, хто читає статтю, знає автора цього роману.

Отже, відповідь на запитання: так, дізнатися щодо етимології цього слова можна шляхом дослідження джерел, зокрема періодичних видань. Слово "вальтер-скоттівський" безумовно не є вигадкою українських літературознавців, бо ймовірно використовувалось ще за життя письменника. А вальтер-скоттівським романтизмом називають період, у який письменники зверталися до історичного минулого, шукаючи у ньому відповіді на проблеми сучасності. До цього руху відноситься й роман П. Куліша "Чорна рада".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.