3

Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр.

screenshot = знімок екрана

Словотвір пропонують замінювати слово "скріншот" на відповідники

зняток, знімок екрану, екранка, знимка.

"зняток" має найбільшу кількость голосів, проте в словниках не знайшла.

Яке слово нормативно вживати в значенні screenshot?

2
 • 1
  r2u.org.ua/… r2u.org.ua/… Тлумачно-стилістичний словник української мови
  – muffin
  Jul 13, 2018 at 14:52
 • Див. також інше запитання: «Як нормативно „скриншот“ чи „скріншот“». Можливо, їх варто було б об'єднати в одне, але вони за змістом різні: це про правопис прямого запозичення, а те про спроби пошуку «ріднішого» еквівалента.
  – Sasha
  Jul 19, 2018 at 21:17

2 Answers 2

2

Словників як таких, на жаль, не знайшла, оскільки слово "скриншот" є відносно новотвором. Єдиною працею, в якій зафіксоване це слово із можливим відповідником, є Тлумачно-стилістичний словник української мови, 2013, що вище у коментарях був запропонованим п. muffin:

Зня́ток, -тка, чол. - 3. комп., новотвір. Те ж саме, що й скріншо́т.

Однак щодо різних сайтів, то вони пропонують здебільшого саме цей відповідник. Про це дізнаємося на forum.meta.ua:

ЗНЯТОК - скріншот, прінтскрін; скан (сканована сторінка)

Вікіпедія:

Знімок екрану (англ. screenshot, скриншот, зняток)

kolomyia.today та ін.:

скріншот – зняток

1
 • 2
  Додам, що за словником родовий відмінок має бути «екрана», а не «екрану» — але у Вікіпедії на сторінці наразі обидва варіанти (мабуть, це помилка).
  – Sasha
  Jul 17, 2018 at 11:22
3

В українському інтерфейсі macOS використано термін "знімок екрана":

знімок екрану налаштувань комбінацій клавіш

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.