2

Англійсько-український словник з ІТ 1999–2011рр.

screenshot = знімок екрана

Словотвір пропонують замінювати слово "скріншот" на відповідники

зняток, знімок екрану, екранка, знимка.

"зняток" має найбільшу кількость голосів, проте в словниках не знайшла.

Яке слово нормативно вживати в значенні screenshot?

1

Словників як таких, на жаль, не знайшла, оскільки слово "скриншот" є відносно новотвором. Єдиною працею, в якій зафіксоване це слово із можливим відповідником, є Тлумачно-стилістичний словник української мови, 2013, що вище у коментарях був запропонованим п. muffin:

Зня́ток, -тка, чол. - 3. комп., новотвір. Те ж саме, що й скріншо́т.

Однак щодо різних сайтів, то вони пропонують здебільшого саме цей відповідник. Про це дізнаємося на forum.meta.ua:

ЗНЯТОК - скріншот, прінтскрін; скан (сканована сторінка)

Вікіпедія:

Знімок екрану (англ. screenshot, скриншот, зняток)

kolomyia.today та ін.:

скріншот – зняток

| improve this answer | |
  • 2
    Додам, що за словником родовий відмінок має бути «екрана», а не «екрану» — але у Вікіпедії на сторінці наразі обидва варіанти (мабуть, це помилка). – Sasha Jul 17 '18 at 11:22
3

В українському інтерфейсі macOS використано термін "знімок екрана":

знімок екрану налаштувань комбінацій клавіш

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.