2

В українській мові є цікаве слово кромка, яке часто старші люди вживають при вказуванні на частину(окраєць) хліба. Очевидно, що це слово є запозиченим, однак у Етимологічному словнику цього слова не знайшла. Тоді яке ж походження слова кромка?

3
 • Продублюю вам про всяк випадок: Пишу не про конкретно це ваше запитання, а загалом. Будь ласка, приймайте (✓) відповіді на запитання трохи повільніше (часто бачив, як ви приймаєте першу ж відповідь десь протягом години після її появи). Маю припущення, що коли користувачі бачать «вже розв'язане» питання, вони частково втрачають ентузіазм до написання власної відповіді, а було б добре мати по декілька відповідей (декілька кутів зору) на кожне запитання (це заохочується політикою цього сайту, і наша спільнота таку політику підтримує).
  – P. Vowk
  Commented Jul 22, 2018 at 10:47
 • Тобто приймайте, будь ласка, відповідь лише тоді, коли вважаєте, що вона справді неперевершена, а в решті випадків давайте пару діб на написання іншими користувачами інших відповідей
  – P. Vowk
  Commented Jul 22, 2018 at 10:48
 • Візьму всі побажання до уваги. Дякую!
  – Iva_ukr
  Commented Jul 23, 2018 at 19:36

1 Answer 1

3

Найімовірніше, що слово кромка утворене із слова "крома". Далі - звертаємось у той же ЕСУМ, т. 3, с. 102 і знаходимо:

[крома] - Ж;­ р. [крома] «край, бік чогось», кромка «край чогось; вузька смужка по краю тканини», п. kromka «скибка, шматок», вл. kroma «край, рант, борт; кромка; пола б. krumka «окраєць хліба»;- псл. kroma «обріза­ний край чогось»;-очевидно, спорід­нене з лит. krimsti «гризти»; припущення про походження від нім. Krume «м'якушка».

Отже, це слово у значенні "окраєць хліба" побутує у багатьох мовах, зокрема є припущення про походження від нім. Krume «м'якушка».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.