4

У творі О. Конського Дід Євмен натрапила на таке речення:

Очі у діда чорні, великі та лискучі такі; скине їми він на тебе – аж здригнеш, наче тебе імпетом з печі вдарить.

Розумію, що наче імпетом вдарить = сильно вдарить. Про це читаю і в СУМі-11:

І́МПЕТ, у, чол., заст. Сильний натиск, раптовий порив; сила.

Цікавить, чи є ще якісь відповідники до слова "імпет", які б якнайточніше передали значення цього слова, зокрема у поданому мною контексті.

4

У Словнику чужомовних слів і термінів знаходжу:

імпет - запал, натиск, потяг, поштовх, розмах, рушій, удар, див. імпакт.

Далі за відсиланням:

імпакт - зудар, поштовх, сутичка, див. колізія.

Кожен із цих відповідників може підійти до поданого Вами контексту.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.