19

В фейсбуку підняли тему щодо слова networking.

Як на мене, найближче по смисловому значенню - "соціалізація", хоча це швидше синонім, аніж прямий переклад.

Словотвір пропонує "мережування". Але якесь воно кострубате.

Може, є кращі аналогії?

0

3 Answers 3

9

На моє питанні в групі Український Переклад на ФБ цілком слушно зауважили, що "нетворкінг" уже ввійшов у комунікацію і доволі широко використовується. Так-то воно так, але оце -інгове закінчення особисто мене дуже бісить.

Тому я запропонував варіант "нетворкування" :) І милозвучніше, і по суті. "нет+воркування", але українські голуби туркають

Хоча, все ж, більше мені до вподоби "суспілкування". Це слово поєднує в собі одразу кілька, на мій погляд, етимологічних моментів: спілкування (одна із підвалин нетворкингу), СУСПІЛьство, ну і су- на початку для мене звучить, як поєднання окремих частин (супідрядник тощо).

0
9

Коротко:

network: зв'язки
networking: (неформальне) спілкування, тусовка, бізнес-тусовка

Наприклад:

Let's go to the afterparty for the networking.

Приходьте на вечірку для продовження спілкування.


Спочатку пропоную розібратись з тим, що означають терміни networking та network.

Визначення терміну в Investopedia:

Networking is a process that fosters the exchange of information and ideas among individuals or groups that share common interests. Networking may fall into one of two categories: social or business.

Нетворкінг - це процес, який сприяє обміну інформації та ідей між окремими людьми чи групами, що мають спільні інтереси. Нетворкінг може бути персональним (соціальним) або бізнесовим.

Визначення business networking у Вікіпедії:

Networking is a socioeconomic business activity by which businesspeople and entrepreneurs meet to form business relationships, share information and seek potential partners for ventures.

Нетворкінг є соціально-економічною діловою активністю, за допомогою якої бізнесмени і підприємці знайомляться один з одним задля формування ділових відносин, обміну інформації та пошуку потенційних партнерів.

Визначення нетворкінгу в Вікіпедії з описом локального контексту (наприклад, влаштувати дитину в дитсадок, що, очевидно, містить елементи блату та кумівства (я ще додам сюди термін криша), про які йде мова в цій відповіді):

Нетворкінг (англ. networking) — соціальна і професійна діяльність, спрямована на те, щоб за допомогою кола друзів і знайомих максимально швидко і ефективно вирішувати складні життєві завдання і бізнес-питання (приклад: знаходити клієнтів, наймати кращих співробітників, залучати інвесторів). При цьому, в суті нетворкінгу лежить вибудовування довірчих і довгострокових відносин з людьми і взаємодопомога.

Така різниця в трактуванні нетворкінгу полягає в різниці бізнес-культур в пострадянських країнах (де розвинутий індивідуалізм і контрпродуктивна конкуренція) та американської, де бізнес будується на довірі та співпраці (partnership).

Тому, на мій погляд, найточніший відповідником network в українській мові є слово зв'язки (російською - связи):

Связи решают всё.
Зв'язки вирішують все.

Тут потрібно зазначити, що в англійській мові network - однина, в той час як український відповідник вживається у множині. Це накладає певні нюанси при семантичному перекладі речень, що містять слово network. В українському контексті слово зв'язки вживаються при їх повній наявності або відсутності (у нього є зв'язки / у нього немає зв'язків). В той самий час, network передбачає проміжний стан, коли точно не відомо, чи існує підходяща людина, тому допускається його пошук (I will search in my network), а також припускає, що розширення нетворку (extending network) - потенційно бескінечний процес (на відміну від бінарної системи наявності чи відсутності зв'язків).

Тепер щодо networking, який є процесом встановлення зв'язків. Тут теж потрібно детальніше зупинитись на тому, де і як це відбувається. В пострадянських країнах бізнес-зустрічі зазвичай відбуваються за "зачиненими дверима", під час персональних зустрічей. Натомість в західній бізнес культурі першочергове знайомство, зазвичай, відбувається на публічних заходах (конференціях, форумах та мітапах). Лише зараз ця культура поступово приходить до нас.

Де зазвичай відбувається нетворкінг:

 • на networking afterparty - вечірніх подіях з метою знайомства з учасниками конференції чи форуму після того, як основна програма (в більшості випадків, лекційна) закінчилась, і учасники можуть поспілкуватись в неформальній обстановці;
 • на networking preparty - подіях, що відбуваються до основної програми з метою кращого розуміння аудиторії і планування активностей під час великої події (також networking preparty називають welcome reception);
 • якщо пишуть networking party, то це означає, що подія не прив'язана до іншої події;
 • на мітапах (термін пішов від назви сайту для організації такого роду подій - meetup.com), що поступово заміняє networking party. Формат мітапів (бізнес зустрічі загальною тривалістю 2-2,5 години, де спочатку - нетворкінг, потім по 10-20 хвилин одна або дві перезентації, потім знову нетворкінг) не розповсюджений в Україні, проте іноді такі події все ж відбуваються серед ІТ спеціалістів, що привносять елементи західної бізнес-культури в Україну).

Хотів написати, що мітап схожий на здибанку або посиденьки, але є ключова відмінність - здибанка і посиденьки, зазвичай, проходять в сидячому форматі, а мітапи - лише стоячи.

Різновидом networking є speed dating - швидкі знайомства, коли незнайомі люди сідають за одним столом і у них є обмежена кількість часу (зазвичай до 3 хвилини) для того, щоб розповісти про себе, свій досвід та кого вони шукають на цій зустрічі (партнера, менеджера продукту, розробника чи клієнтів).


Мережування, очевидно, є спробою перекладу networking в контексті social networking, тобто знайомства в соціальних мережах на кшталт Facebook або Twitter. Думаю, що такий варіант може бути використаний для визначення знайомства через соціальні мережі, де можна зафрендити (від англ. to friend - стати друзями в соціальній мережі) або зафоловити когось (від англ. to follow - слідувати за кимось).

0
2

Попередній аналіз проблеми

За посиланням у пості, на яке подане посилання (досить складна конструкція, егеж?) надано наступне значення англійського слова networking:

Створення і підтримка мережі контактів для подальшої комунікації і просування якихось ідей, послуг, продуктів

Осяяння плеканими джерелами

Напевно, в силу деяких історичних причин питоме слово для позначення такого явища в українській мові вистраждано не було.

В українській мови існують як мінімум два слова, які описують схожі явища, але, в силу тих самих суто історичних причин, ці слова мають яскраві домішки негативного сенсу. Значення таких можна знайти у Академічному тлумачному словнику:

 1. КУМІ́ВСТВО у значенні:

Потурання по службі своїм друзям або родичам на шкоду справі.

 1. БЛАТ зі значенням

Знайомство, зв'язки і т. ін., що використовуються в особистих інтересах.

Висновики

Кумівство означає networking у поданому значенні + непотизм

Блат означає networking у поданому значенні + злочин. Має ще більш виразний негативний відтінок, тяжке сьогодення і, так би мовити, сумнівне походження для широкого використання і легкого прийняття у літературну мову в поданому сенсі:

Сьогоднішнє значення слова «блат» — корисні зв'язки, знайомства, завдяки яким можна отримати які-небудь блага в обхід загальноприйнятих правил і законів, як правило, у збиток інтересам суспільства або держави. «По блату» — завдяки вигідному знайомству, через «потрібних»

6
 • Ні, це не зв'язано з непотизмом, блатом та кумівством. Приклад networking - ти працюєш у компанії, що продає певні продукти (чи послуги). Ти їдеш на конференцію, де ти займаєшся наступним: * показуєш презентацію свого продукту * дивишся презентації інших продуктів * займаєшся networking - тобто просто спілкуєшся з потенційними клієнтами та партнерами у неформальній обстановці, з кимось знайомишся, з кимось ти вже знайомий, просто ділишся новинами - і особистими, і по роботі. Це більше схоже на профейсійну соціалізацію.
  – wrench
  Commented Feb 16, 2017 at 17:52
 • Це був один з прикладів networking. Інший приклад - через linkedin шукаєш людей, що цікавляться твоїм продуктом, або що можуть бути корисними в його просуванні. Знайомишся, спілкуєшся. Тут відсутній корупційний елемент, який є в кумовстві.
  – wrench
  Commented Feb 16, 2017 at 17:53
 • 1
  я все це чітко зазначив у своїй відповіді, що кумівство та блат - це специфічна мутація явища, назви якому можливо не зберіглося
  – chizh
  Commented Feb 16, 2017 at 18:45
 • @Chizh гарне дослідження, але все ж треба для повноти відповіді запропонувати якийсь варіянт. Братання в цю схему не підходить? Чи мо' кумпанійство :)? Commented Feb 16, 2017 at 18:59
 • 3
  Мені подобається ваше дослідження і мутація має місце, проте networking є процесом набуття корисних зв'язків, кумовство і блат - їх використанням.
  – sashaeve
  Commented Feb 17, 2017 at 8:17

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.