1

Засновок 1:

Літера "g" в інґових закінченнях не вимовляється, замість неї вимовляється носовий (назальний) звук [ŋ].

Засновок 2:

У правилах транслітерування власних назв з анґлійської мови кажуть звук [ŋ] передавати або як "нґ" в кінці слова і як "н" в усіх інших випадках.

Засновок 3:

Купу таких слів транслітерують ніби хаотично, наприклад: майнінг, булінг, петинг тощо.

Отже:

Якщо ці запозичення відбуваються згідно з певним правилом, будь ласка, поділіться ним.

Якщо ні - будь ласка, поділіться правилом, яке б охоплювало не тільки власні назви, а загалом транслітерування при запозиченні іноземних слів. Сам поки знайти не можу.

Якщо такого правила не існує, скажіть, будь ласка, як, все-таки, правильно запозичувати такі слова просто з точки зору лоґіки й схожих випадків.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.