1

У СУМі-11 такого слова немає, однак в орфографічному словнику воно наявне:

грохнути - дієслово, доконаний вид

Отож це слово літературне?

1 Answer 1

2

Знаходимо грохнути як сленгове слово (комп'ютерний сленг):

Грохнути — видалити інформацію.

Також в "МАТЕРІАЛАХ ДО «СЛОВНИКА ПОЛОНІЗМІВ У СХІДНОПОДІЛЬСЬКИХ ГОВІРКАХ» Тищенка Т.М. знаходимо:

Грохнути г|рохнути ‘розбити’.

Отже, це слово не є нормативним в українській мові.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.