1

Ввівши в СУМі слово монітор, був здивований, що у нього були такі значення як:

 1. Баштовий броньований військовий корабель із великокаліберною артилерією, призначений для операцій біля морських берегів і на річках. У складі дніпровської флотилії був монітор «Вірний». Цей корабель гідно боровся з ворогами в роки громадянської війни (Семен Скляренко, Орл. крила, 1948, 12).

 2. Те саме, що гідромонітор.

Однак жодне з цих слів не підійде для значення: "електронний пристрій для відображення інформації" (див. Вікіпедію). Отож, як бути із комп'ютерним монітором? Чи є в українській мові якісь відповідники? Адже на Словотворі найкращим варіантом є "візор", однак такого слова в СУМі немає.

1
 • 4
  СУМ-11 - словник 80-х років, тобто часів СРСР. Тоді всю комп'ютерну термінологію намагалися з англійської перекладати на російську/українську. Наприклад CD-ROM називався офіційно КД-ПЗП - "компакт-диск - постійно запам'ятовуючий пристрій". А абревіатуру слова "принтер" не згадаю, але там було в кінці "друкувальний пристрій".
  – Artemix
  Jul 9, 2018 at 10:55

1 Answer 1

4

УСЕ (Універсальний словник-енциклопедія)

МОНІТОР пристрій для відтворення зображення на екрані (люмінесцентному або рідкокристалічному) з відеосигналу телекамери, комп'ютера, вимірювальних пристроїв.

Найповніше значення даного слова знаходимо в Великому тлумачному словнику (ВТС) сучасної української мови

МОНІТОР -а, ч. 1. Прилад для контролю станів об'єкта за певними параметрами, які повинні зберігатися в заданих межах.

 1. Пристрій для контролю якості телевізійного зображення; відеоконтрольний пристрій.

 2. Баштовий броньований військовий корабель із великокаліберною артилерією, призначений для операцій біля морських берегів і на річках.

 3. Те саме, що гідромонітор.

 4. спец. Пристрій комп'ютера, призначений для виводу на екран текстової та графічної інформації; дисплей.

 5. спец. Машинна програма, яка регулює, контролює або перевіряє операції в системі обробки даних. Монітор реального часу — керівна програма, призначена для організації роботи системи реального часу.

 6. У мовах програмування – високорівневий механізм взаємодії та синхронізації процесів і керівництва системою.

На сайті Словотвір є приклад відображувач, яке присутнє в СУМ-20

ВІДОБРАЖУВАЧ а, ч. Той, хто щось відображує.

На мою думку, можна використовувати слово відображувач та монітор, оскільки обидва слова присутні в академічних виданнях.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.