3

Є така українська казка "Коза-дереза". Що таке дереза? В СУМі знаходжу:

ДЕРЕЗА́, и, жін.

  1. (Caragana frutex). Розгалужений кущ родини бобових, що росте в степу, по степових схилах. На плато вони [чагарникові зарості] утворені в основному дерезою (Caragana frutex) (Український ботанічний журнал, XIII, 2, 1956, 54).

  2. (Lycium barbarum). Колючий кущ родини пасльонових, який добре вкорінюється на сухих схилах, скелях, обривах; повій звичайний. Од високої скелі.. починався рів, обсаджений густою дерезою (Нечуй-Левицький, II, 1956, 125).

Однак, це значення не зовсім підходить до даного контексту. То що ж таке дереза?

1 Answer 1

3

В Етимологічному словнику, т. 2, с. 37 читаємо:

дереза (бот.) настирлива людина; сварлива людина.

Отже, коза-дереза = настирлива коза = сварлива коза.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.