6

Знаю такий фразеологізм давати джосу:

  1. Дуже бити кого-небудь.

  2. Громити кого-небудь, завдаючи поразки.

  3. Гостро сварити, критикувати кого-небудь.

У Словнику мови Стуса знаходжу:

◊ Дати джосу — дати поштовх.

Але чи справді джос - це поштовх? В СУМі цього слова не має.

1 Answer 1

7

В Етимологічному словнику, т. 2, с. 53 знаходимо таке слово із відповідним поясненням:

[джос] (у виразі джосу дати «покара­ти») Кур; - очевидно, пов'язане з ви­разом дати чосу «те.», де ч змінилося на дж внаслідок деетимологізації (пор. та­кож чумак -[джумак], чума -[джу­ма]).

Тобто джосу - це чосу від слова чесати.

Знову звертаємось в ЕСУМ, том 6. і бачимо значення слова чесати:

ЧесаТИ <<ОПОрЯдЖаТИ ВОЛОССЯ; МИКа­ТИ, чухрати; швидко бігти, йти, говори­ти; бити, рубати; шпетити•>

Таке ж значення знаходимо у СУМ-11 (3 значення, 3 відтінок):

чесати - бити по чомусь кого-, що-небудь; дубасити, шмагати. Хлопець.. рушниками зав'язав дякові ноги, потім руки, далі взяв різки, поплював на руки і почав чесати, не дивлячись по чому — по руках, по ушах, по лицю, по колінах (Степан Васильченко, II, 1959, 382).

Отже, дати джосу = дати чосу = завдати ударів = бити.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.