3

Наткнувся на таке речення:

...в монастирі Святомихайловськом при ігумені Іоаникії Сенютовичу і при наміснику Варсонуфії і уставнику Гедеоні, за канархистру лівого кліроса, ...

Цікавить значення слова "канархистр", бо в СУМі його немає. Також знайшов це слово тут, і судячи із завдання (ст.63) - це архаїзм та назва якоїсь професії.

1 Answer 1

3

У ЗВЕДЕНОМУ СЛОВНИКУ ЗАСТАРІЛИХ ТА МАЛОВЖИВАНИХ СЛІВ натрапляємо на таке визначення:

Канархистр — церковний співак

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.