1

Під час пошуку українського відповідника до слова "модератор" на сайті Словотвір наткнувася на варіант "впорядник", і все б нічого, але такого слова немає в СУМі, однак там є "упорядник".

Отож чи можна вживати слово "впорядник" і чи не буде воно суперечити правилам українського словотвору?

2

У СУМі в 11 т. знаходимо слово впорядник:

УПОРЯ́ДНИК (ВПОРЯ́ДНИК), а, чол.

  1. Той, хто організовує, влаштовує що-небудь. Впорядники вистави можуть їх [інсценівки] скорочувати, збільшувати, заміняти іншими (Степан Васильченко, III, 1960, 274).
  2. Той, хто створює що-небудь (збірник, словник і т. ін.), систематизуючи, складаючи, підбираючи в певному порядку якийсь матеріал.

Також в українській мові є слово впорядковувати. Зрозуміло, що українська мова має закони милозвучності, тому краще вживати упорядник.

1
  • 1
    Я так розімію, Анатолій (автор запитання) став «жертвою» того, що на сайті sum.in.ua (або якомусь іншому електронному дзеркалі «Словника української мови» в 11 томах) неідеально працює пошук.
    – Sasha
    Jul 6 '18 at 16:07
1

В сучасному «Словнику української мови» в 20 томах є «впорядник»:

ВПОРЯ́ДНИК див[итись] упоря́дник.

1

Відповідно до правил милозвучності:

В українській мові чергуються як прийменники у, в, так і префік­си у-, в- чи початкові звуки кореня.

в) після голосного перед більшістю приголосних, крім в, ф, хв, льв, св і под. (див.: п. 1; в): пізно вже.

Таким чином якщо попереднє слово закінчуватиметься на голосний, то пишемо "Впорядник", якщо ж на приголосний - "Упорядник"

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.