2

За правописом:

знак м’якшення (ь) у словах іншомовного походження пишеться після приголосних д, т, з, с, л, н перед я, ю, є, ї, йо

Правопис, параграф 93

Отже має бути тьюторіал.

Але в мережі частіше трапляються контексти з туторіалом. Що це - незнання правила чи вмотивована зміна орфограми в слові?

Перекладаємо слово туторіал

Туторіал як розібратися у Facebook? Частина друга.

онлайн курси і туторіали наведені раніше в даній статті

Чи англійська вимова відповідає саме звучанню туторіал?

0
6

Ви, мені здається, не до кінця правильно інтерпретуєте наведене правило правопису. Воно не каже, що якщо стоїть т, то після нього обов'язково треба писати ью (ья, ьє тощо). Навіть у наступному пункті того ж правила написано: «Знак м’якшення не пишеться перед я, ю, коли вони позначають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у: мадя́р, малярі́я; дю́на, ілю́зія, нюа́нс, тю́бик, тюль; Аля́ска, Дюма́, Сю».

Тобто фактично річ така:

  • якщо воно звучить як [т'йу] чи [тйу] — то треба писати тью, наприклад, Метью (але не тʼю — не Метʼю);
  • якщо воно звучить як [т'у] — то треба писати тю, наприклад, тюбик;
  • якщо воно звучить як [ту] — то треба писати ту, наприклад, турист.

Тобто немає обмежень окрім заборони на тʼю, всі три інші варіанти можливі: ту, тю, тью — залежно від звучання. (Причому варіант тью статистично найрідкіший.)

Причому звучання, мені здається, варто зважати радше запозичене, а не оригінальне. Бо часто так трапляється, що слово, яке в оригіналі звучить по-одному, після адаптації іншою мовою починає звучати по-іншому. Хоча тут я можу помилятися.

Якщо ж усе-таки розглядати оригінальне англійське звучання, то у Англійському Вікісловнику ми бачимо, що можливі два варіанти звучання: /tjuːˈtɔːɹɪəl/ (тобто [тйу…]) і /tuwˈtɔɹijəɫ/ (тобто [ту…]) — відповідно, обидва варіанти: тью і ту теоретично можливі. Причому справа ускладнюється тим, що в англійській мові немає як таких твердого [т] і м'якого [т'] — лише щось проміжне (за МФА: не [ t̪ ] і не [ tʲ ]), тому і проти варіанту тю мені теж теоретично нема чим заперечити.

Це слово не словникове, тому:

  • я не впевнений, що воно взагалі доречне у багатьох стилях (зокрема офіційному);
  • писати його можуть по-всякому (я б схилявся просто до найпоширеніших варіантів написання).
1
  • 1
    дякую за змістовну відповідь, а окремо за думку, що варто зважати на вимову запозичення, це цікава тема :) виникає додаткове питання: чи написання "туторіал" виникло через те, що мовці справді сприймають саме таке звучання англійського слова? чи це така собі фонематична калька? транскодування? Jul 6 '18 at 8:05

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.