3

В СУМі знаходимо слово цюкати без позначки розм.. Однак, в Словнику синонімів коло цього слова знаходжу позначку розм.. То як бути із слововживанням? Адже, позначка розм. його обмежує.

2

У Словнику синонімів української мови. 2014 теж подають без позначок:

сапати (знищувати бур'ян і підпушувати ґрунт сапою), сапувати, просапувати, просапати; шарувати; прошаровувати, прошарувати (між рядками посіву); цюкати (перев. не на повну силу); підсапувати, підсапати (зрубувати бур'ян навколо рослини).

Також і в наведеному Вами СУМі-11 без позначки. Це означає, що слово загальновживане, літературне, не діалектизм, не розмовне тощо.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.