2

Тут знаходжу лише розмовний відповідник:

мямлить (говорить неразборчиво) разг. мимрити

Однак цікавить, чи є НЕрозмовний відповідник до слова "мямлить".

2

Можна сказати бурмотати (бурмотіти). Цікаво, що СУМ не подає це слово як розмовне. Всі інші синоніми бачимо з позначкою розм.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.