4

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»:

И, тем не менее, я твердо намерен держаться до последнего, чтобы момент, когда моей витальности уже не хватит на сопротивление внутреннему яду, наступил как можно позже.

В Російсько-українських словниках дане слово відсутнє.

Философская энциклопедия

ВИТАЛЬНОСТЬ (от лат. vita жизнь) жизненная сила (см. Витализм); (большая или меньшая) сила жизненной функции.

Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська)

• Жизненная сила – життьова сила; живець.

Чи можна перекласти "витальность" одним словом? Яким саме?

1
  • Словник іншомовних слів Мельничука (slovopedia.org.ua/42/53394/279414.html): ВІТАЛЬНИЙ віта́льний (лат. vitalis) - біол. життєвий, прижиттєвий; той, що стосується життєвих явищ.
    – Artemix
    Commented Jul 5, 2018 at 15:39

2 Answers 2

0

Вище навів п. Artemiх словник іншомовних слів Мельничука:

ВІТАЛЬНИЙ віта́льний (лат. vitalis) біол. життєвий, прижиттєвий; той, що стосується життєвих явищ.

Ймовірно, звідси й утворюємо вітальність - прижиттєвість, життєвість.

У СУМі-20 подають аналогічно, але спершу до відсилання до "вітальний 2":

ВІТА́ЛЬНІСТЬ , ності, ж. Властивість за знач. віта́льний 2. Повнота життя, вітальність, нічим не стримуваний активізм для В. Винниченка важливіші за крихкі й відносні моральні категорії(з наук. літ.);

ВІТА́ЛЬНИЙ2, а, е. 2. біол. Життєвий, прижиттєвий; той, що стосується життєвих явищ; необхідний для життя. Той “паралельний” Львів, у якому жив Андрухович і в середохресті якого товклося чимало іншого люду, був головним або й узагалі єдиним об'єктом прикладання інтелектуальної, творчої та іншої вітальної енергії(із журн.).

На цьому сайті у Тлумачному словнику української мови ще пропонується так:

ВІТАЛЬНІСТЬ -ності, ж., психол.

1) Здатність залишатися живим.

2) Рух, дія або сила.

0

В українській мові вживається слово майже співзвучне з російським [вітальність](http://www.big-lib.com/book/2_Filosofiya_prava/224_43Antropologema_vitalnosti):

Вітальність людини являє собою сукупність вроджених властивостей і здатностей, які забезпечують її життя в природі.

Цей термін часто використовують у просторах інтернету.

Більше інформації про це слово можна знайти у Європейському словнику філософії: Лексикон неперекладностей. Т. 2, де вказані такі синоніми: плинний, живий.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.