4

У колядці "Бог ся рождає" зустрічаємо такі слова:

"Тут ангели чудяться, Рожденного бояться, А віл стоїть трясеться, Осел смутно пасеться"

В СУМі такого слова немає, але там є "роджений" із позначкою "діал.".

Однак, в Інтернеті набагато частіше зустрічається слово "народжений", наприклад: новонароджений, а також незаконнонароджений.

Цікавить те чи можна таким же чином утворити слова новорожденний, назаконнорождений або ж новороджений та незаконороджений? А також чи слово "рождений" є діалектним (бо колядка слова якої я навів на початку часто зустрічається в західній частині України) чи калькою від російського "рождённый".

1
  • “рождений” в заголовку написано двічі. поредаґуйте, будь ласка.
    – P. Vowk
    Commented Jul 16, 2018 at 11:40

1 Answer 1

3

У Словнику Грінченка є слово рождати, що посилає на рожати. Тобто "... рожденного бояться" означає народженого. В той час рождений має інше значення:

Рождений, -а, -е. Прирожденный. Рождена відьма. ХС. VII. 449. Відьми є рождені і вчені. Драг. 68

Оскільки народжений і рожденний є синонімами, тому як і від слова народжений, так і від рожденний можна утворити слова префіксальним способом. Рожденний не є калькою з російської, бо використовується у назві шевченківського твору "І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ".

Слова рождати та рождений є архаїзмами оскільки вийшли з загального ужитку та були замінені на народжувати та природжений. Зроблю припущення, що ці слова мають старослов'янське походження (джерело).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.