2

Вже тривалий час для позначення збірки виконаних робіт використовують слово "портфоліо", від англійського portfolio(знач.2)

Загальний народний англійсько-український словник 2010–

portfolio [ˌpɔːtˈfəʊli‿əʊ, амер. ˌpɔːrtˈfoʊlioʊ ˌpoʊrt-]

1) портфе́ль, те́ка (для документів чи паперів)

2) портфе́ль, підбірка робіт (фотографа, художника…)

3) портфе́ль, поса́да міністра

4) портфе́ль цінних паперів

На Словотворі пропонують декілька варіантів відповідників:

доробок, наробок, творотека, робітка, творозбірка.

В СУМ присутні

доробок (1. Те, що зроблене, створене ким-небудь.2. діал. Заробіток; прибуток.), робітка ( и, жін., зневажл. Те саме, що робота 1, 3, 7.).

Проте вони не передають те значення, яке потрібне.

Можливо існують ще якісь відповідники? Який відповідник можна вживати в діловому мовленні?

1
  • 1
    Чому слово "доробок" не передає потрібного значення? Адже портфоліо - це роботи, які були виконані певною людиною Commented Jul 7, 2018 at 9:35

1 Answer 1

1

Взагалі-то, слово доробок, на мою думку, найкраще виступає у значенні портфоліо, адже воно не обов'язково використовується у значенні "творчої спадщини". Можна використовувати слово огляд у значенні, яке пропонує СУМ:

  1. Стисле повідомлення про ряд подій, явищ і т. ін., поєднаних спільною темою.

У діловому мовленні також використовують такі слова, як резюме, репертуар, збірка робіт, збірник, досьє.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.