-1

Стаття "У Чернівцях на 10 років засудили альфонса-грабіжника, який підсипав жінкам снодійне в алкоголь"

СУМ-20

АЛЬФОНС а, ч., зневажл. Коханець, що перебуває на утриманні жінки. – Держить вона альфонса, .. платить йому добрі гроші (А. Кримський).

Яке походження має слово "альфонс"?

| improve this question | | | | |
  • Чесно кажучи, не зрозумів цього запитання. Походження слова надає СУМ. Детальна story-behind — це поза топіком Ukrainian_Language.SE – bytebuster Jul 4 '18 at 14:54
  • 1
    @bytebuster, де СУМ надає походження? Він надає лише значення. Ви мали на увалі ЕСУМ? – Sasha Jul 4 '18 at 15:12
  • @bytebuster походження наче справді немає. – P. Vowk Jul 5 '18 at 6:52
  • @Sasha думаю, bytebuster таки мав на увазі ЕСУМ. – P. Vowk Jul 5 '18 at 7:08
  • @bytebuster я запитую походження, а не визначення (значення) слово. В етимолоґічному словнику не знайшла. – Mariia Matskevych Jul 5 '18 at 11:55
1

Альфонс (Alfons, Alfonse, Alfonso, Alphonsus, Αλφόνσος) — чоловіче ім'я.

Російська Вікіпедія і Російський Вікісловник стверджують, що використання цього імені в ролі загальної назви чоловіка, що перебуває на утриманні жінки, почалося після п'єси Александра Дюма (сина) під назвою «Пан Альфонс» («Monsieur Alphonse», 1873), де був персонаж із відповідним іменем.

Саме ім'я Альфонс, за твердженням Англійської Вікіпедії і Англійського Вікісловника, походить від поєднання готських *𐌰𐌸𐌰𐌻𐍃 (*aþals, «благородний»; споріднене зі старонімецьким adal із тим же значенням) і *𐍆𐌿𐌽𐍃 (*funs, «готовий»; Російська вікіпедія (див. посилання вище) вточнює це значення як «готовий [до бою]»).

| improve this answer | | | | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.