3

Коли говоримо про візитку картку, яке слово краще вживати?

З СУМ-20

Візи́тна ка́ртка – картка з прізвищем, ім'ям та по батькові, іноді з зазначенням посади, звання і контактних адрес та телефонів її власника.

Візитка и, ж. 1. Однобортний чоловічий піджак, признач. для візитів.

  1. Те саме, що Візи́тна ка́ртка (див. ка́ртка). // Те, що характеризує кого-, що-небудь, є типовим для когось, чогось.

  2. розм. Невелика чоловіча ручна сумка для документів.

Візитівка и, ж. Те саме, що візи́тка 2.

Чи варто розмежовувати вживання даних слів?

2 Answers 2

2

У Вільному тлумачному словнику української мови знаходимо, що візитівка має те ж значення, що візитна картка:

візи́ті́вка, -и, жін.

  1. Картка із короткими відомостями про особу чи організацію (ім'ям, діяльністю, контактною інформацією тощо) для обміну під час знайомства; візитка (у 2 знач.).

// Картка із відомостями про особу чи організацію взагалі.

Також в Етимологічному словнику знаходимо ці 2 слова в одному значенні:

enter image description here

З плином часу, ці два слова набули однакового значення, тому що візитка у значенні чоловічого піджака майже не вживається, тому, на мою думку, вживання цих двох слів у значенні візитна картка розмежовувати не потрібно.

1
0

Обидва слова є абсолютно правильними і можна казати як "візитка" так і "візитівка". На те, що ці слова синоніми також вказує стаття із Вікіпедії. Крім того знаходимо обидва слова в словнику Єфремова-Кримського (1924–1933 рр.).

Ні "візитка", ні "візитівка" не перечать правилам українського словотвору.

1
  • 1
    Здається, Кримський і Єфремов мали на увазі «візитку» лише в значенні «однобортний чоловічий піджак» (бо «візитка» міститься в ролі перекладу для «визитка» (яке в російській мові також може означати «однобортний чоловічий піджак»), але відсутня в ролі перекладу для «визитная карточка» (там наведена лише «візитівка»)) — але можу помилятися. Але й навіть якщо це так, це не змінює суті (навіть якщо в часи Кримського і Єфремова у «візитки» сучасного значення не було — воно однозначно є зараз).
    – Sasha
    Jul 4, 2018 at 15:09

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.