0

Із статті приготування домашнього вина: Що таке виноградне сусло і які маніпуляції потрібно з ним проводити для отримання кінцевого результату? Виноградне сусло - це заготовка для вина, яка виходить шляхом пресування свіжого винограду.

З СУМ-11

СУСЛО 1. Водний розчин рослинної сировини або солоду, признач. для зброджування при виробництві пива, квасу. Почалось будівництво цеху по виробництву екстракту сусла, з якого готують хлібний квас (Вечірній Київ, 5.II 1975, 2).

 1. Відпресований сік винограду. Сухі вина одержують внаслідок повного зброджування свіжого виноградного сусла з м'язгою або без неї (Українські страви, 1957, 380).

Цікавить яке походження має слово "сусло"?

2
 • 1
  Все-таки хочу сказати, що відповідь шукається в етимолоґічному словнику напряму, тому це питання не зовсім відповідає якості, що ми тут її вимагаємо. Ці питання хай вже будуть, але в майбутньому, будь ласка, користуйтесь таки етимолоґічним словником, бо ви ж бачите, що відповідь - просто стаття з того словника.
  – P. Vowk
  Jul 5, 2018 at 7:07
 • 1
  @P.Vovk Все зрозуміла, надалі користуватимусь етимолоґічним словником. Jul 5, 2018 at 11:53

1 Answer 1

1

Знаходимо в Етимологічному словнику: enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.