3

Визначення з СУМ-20

ВІНТАЖ

  1. Речі минулих років, зібрані в колекції (одяг, взуття, вино і т. ін.). Вінтаж тим і цінний, що ексклюзивну дизайнерську, неймовірно дорогу річ із колекцій минулих років можна купити досить дешево (із журн.).

  2. Напрям у дизайнерському, мистецькому та ін. стилі, якому притаманне використання тенденцій минулих часів. Актуальний сьогодні стиль вінтаж диктує свої правила: нові аромати – це вчасно згадані старі (із журн.).

Яке походження має слово "вінтаж"?

  • 1
    Запозичене vintage? – Paul Jul 3 '18 at 19:16
4

Слово "вінтаж" походить від французького "Vintage", що означає "витримка вина" (саме так, це слово має зв'язок із виноробством і також є аналогом до слова "мілезим" в англомовних країнах). На Вікіпедії дається інформація: "Термін "vintage" належав до лексикону виноробів і позначав високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Під цим словом розумілись неймовірний смак, ексклюзивність, і, головне, неможливість виробництва аналогів. Також під вінтажем розуміють раритети у світі моди і стилю."

Крім того саме слово "Vintage" походить від латинського vindemia ("vinum" - "вино" та "demere" - "відбирати"). Тому навіть на тій же Вікіпедії зустрічаємо термін "вінтажне вино".

Your Answer

By clicking "Post Your Answer", you acknowledge that you have read our updated terms of service, privacy policy and cookie policy, and that your continued use of the website is subject to these policies.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.