11

Зараз багато говорять на тему агресивної поведінки, власне, у школі та в мережі інтернет. При цьому стали казати булінг, і наче це надає якоїсь нової ваги проблемі, яка була завжди. Ніби це нове явище. Я ще погоджувалася, коли булінгом називали поведінку знущання в месенджерах і на сайтах, це нове явище, хай буде англицизм, щоб виділяти його зпоміж сімейного, колективного та армійського знущання. Але тепер говорять багато про школу, і знову булінг. Хіба нема на це слова цькування?

Bullying is the use of force, threat, or coercion to abuse, intimidate or aggressively dominate others.

Цькування, булінг (англ. bully — залякувати, цькувати, задирати) — прояв агресії з подальшим залякуванням особистості і появою можливості її повного підпорядкування собі і своїм інтересам.

ЦЬКУВАТИ 2. перен., розм. Переслідувати кого-небудь різними нападками, наклепами і т. ін., знущатися з когось.

Хто знає причину, за якою варто вживати англицизм, називаючи згадану поведінку? Чи є в слова булінг такі додаткові відтінки значення, які справді відрізняють його від українського слова цькування?

Сама ж я схильна думати, що вжиток англійського слова має причиною любов аудиторії до нових цікавих іноземних слів.

Я не зовсім проти, якщо аудиторія клює на слово булінг і таким чином можна справді звернути увагу суспільства на проблему. Та цікаво, чи є лінгвістичне підґрунтя такого запозичення?

0

2 Answers 2

4

Можливо, ви маєте рацію, що українці доволі-таки часто надають перевагу англицизмам. Але це предмет вивчення іншої царини.

Для використання слова булінг все-таки є підстави. В українській мові довгий час "цькувати" мало основне значення "наганяти собак на когось". У значенні "знущання над кимось" воно з'явилось пізніше й випливало з основного значення.[джерело]

В той час як в англійській слово bully мало одне значення (те, в якому його зараз і вживають). Більш того, усі авторитетні тлумачні словники англійської мови такі, як Оксфордський, Кембриджський та Колінс наводять приклади вживання цього слова саме у значенні шкільного або дитячого булінгу, що в принципі одне й те саме.

Це наводить на думки, що українці вживають слово булінг частіше, бо воно не має побічних значень. Хоча ваша версія також не позбавлена сенсу, бо можна знайти велику кількість статей про цькування, де англицизм використовується узаголовку, проте український відповідник - у самій статті.

3
 • 2
  Але "напускати собак" і "нападати на когось" - це схожі за рівнем аґресії речі, саме тому на їх позначення використовується одне й те саме слово. Не розумію, як перше значення заважає другому існувати, і як через перше значення друге значення менш синонімічне до "булін(г)/(ґ)".
  – P. Vowk
  Commented Jul 16, 2018 at 18:12
 • 1
  По-перше, значення "нападати на когось" з'явилось від того, що ці речі схожі, ви праві. Але в українській мові основним значенням виступає все-таки "напускати собак", а в англійській мові "булінг" має єдине значення. Ці слова аж ніяк не заважають один одному в співіснуванні, і особисто я виступаю за використання українського відповідника.
  – muffin
  Commented Jul 16, 2018 at 19:44
 • Слова "хоча", "не", "позбавлена" мають досить неґативне забарвлення. Вирішив уточнити. Дякую, що прояснили свою позицію. Щодо "основного значення", то воно основне лише в словнику (який зараз перероблюється в оновлений, позбавлений комуністичних цитат "СУМ-20"), а "цькування" в сучасних медіа все-таки набагато частіше зустрічається саме у другому значенні.
  – P. Vowk
  Commented Jul 18, 2018 at 8:56
3

Ви праві, слово "булінг" і справді стало популярним. Правда, не розумію чому, бо в українській мові є багато слів, якими можна його замінити.

Перш за все - це цькування. Такий відповідник обрали на Словотворі, він є і в СУМі, і на Вікіпедії. Якщо ми говоримо про цькування в школі, то на Вікіпедії є стаття "Шкільне цькування".

Є в нашій мові і слово "знущання":

 1. Зла насмішка, глузування.

Знущатися:

 1. Заподіювати муки, страждання кому-небудь.

 2. Зле висміювати кого-, що-небудь, глузувати з когось, чогось.

Мені здається, що "знущання" є хорошим відповідиком, бо воно може бути не лише фізичним, але й психологічним, так само як і "булінг".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.