2

У попередньому питанні наводила речення із Вікіпедії:

... американський чоловічий лайф-стайл журнал...

Що означає термін лайф-стайл у поданому реченні? Інформації ніде не знайшла, адже він згадується лише в означеннях.

1 Answer 1

3

У перекладачі знаходимо, що цей термін перекладається як стиль життя. Це запозичене словосполучення виступає центром цілої низки інновацій, наприклад, LIFESTYLE OFFICE, LIFESTYLE FITNESS. Так само використовується цей термін у індустрії медіа, журналістика про стиль життя (або лайфстайл-журналістика). Тому, в поданому Вами реченні можна буквально так і перекласти американський журнал чоловічого стилю життя.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.