4

Засновником «Playboy» вважається Х'ю Хефнер. Однак як саме правильно перекласти цю назву?

Вікіпедія подає лише інформацію, однак без чіткого перекладу слова:

Playboy (англ.) («Плейбо́й») — це американський чоловічий лайф-стайл журнал розважального характеру.

2
 • Вас цікавить: як власну назву журналу чи як загальну назва? Бо назви журналів зазвичай не перекладають.
  – Sasha
  Jul 2, 2018 at 17:23
 • 1
  загальна назва, адже, ймовірно, власна назва пішла від загальної.
  – Oksanka S.
  Jul 2, 2018 at 17:25

1 Answer 1

4

В «Словнику іншомовних слів» за ред. О.С.Мельничука 1974 р. знаходимо:

Вихідне значення англ. play-boy «гульвіса, бенкетар, байда». Російська розмовна практика фіксує нині й похідне від цього запозичення слово плейбойчик – відповідник іншого значення англійського етимона – назви (у британському слензі) пігулок наркотика екстезі із зображенням логотипа журналу «Плейбой» – потішного зайчика.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.