1

Цікавить слово "пляцки" ("пляцок").

enter image description here

Значення в словниках не знайшла, лише в Вікіпедії.

Пляцок будь-яка пласка страва, виріб з якого-небудь тіста, тонкий коржик.

Яке походження має слово "пляцок"?

0

2 Answers 2

2

Слово пляцок польського походження, що знаходимо в Етимологічному словнику: enter image description here

enter image description here

1
 • як вам не складно, будьте ласкаві переписати це все текстом або зменшити розмір знімків екрану. дуже складно читати.
  – P. Vowk
  Commented Jul 1, 2018 at 17:30
-1

Словник Галицького діалекту дає таке визначення: «Пляцки (пляцок) — солодкий пиріг або деруни, картопляники».

На сайті «Модне слівце» також вказується, що це слово поширене здебільшого на Галичині (також «Великий тлумачний словник української мови» зазначає, що це слово західноукраїнське), але це й не дивно, бо потрапило воно у нашу мову з польської (див. «Placek» у Польській Вікіпедії; ще з «Великої енциклопедії кулінарного мистецтва» В. В. Похльобкіна російською: «Пляцек. Кондитерское изделие старопольской кухни, польское пирожное, выпекаемое обычно к католическим праздникам, к дням поминовения умерших родственников, отчего эти пирожные часто называют в Польше дзяды»).

1
 • 2
  Не бачу причини цитувати рос.мовою.
  – Yola
  Commented Jul 2, 2018 at 6:57

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.