3

Сьогодні досить часто можна почути слово "стартап", що означає: "нещодавно створена компанія, що володіє обмеженим набором ресурсів та будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій". Також, на Вікіпедії є такий термін як "стартап-компанія".

На Словотворі відповідником до цього слова пропонують "почин", однак якщо заглянемо в СУМ, то бачимо, що значення у нього трішки інше: "починання, ініціатива" та "перші моменти вияву якоїсь дії, стану; початок". Та й на самому Словотворі у коментарях зазначено, що ""Почин" більше підходить загалом для слова "старт" в значенні починання якоїсь справи. А для "стартапу" потрібен вужчий термін, можливо, з цим самим коренем", з чим я також погоджуюся.

Отож, чи є у нашій мові якийсь відповідник до даного слова?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.