1

Часто натрапляю на різноманітні оголошення, зокрема і тут в яких написано саме слово "бархат". Думала, що це русизм. На підтвердження подаю Тлумачний словник Ожегова.Однак, як виявилося, у СУМі-11 це слово фіксується:

БА́РХАТ, у, чол. Те саме, що оксамит. Дівчатка чинно розсілися спереду, поспиравшись на бильця, оббиті.. яскравим бірюзовим бархатом (Олександр Ільченко, Серце жде, 1939, 226)

Отже, слово "бархат" - русизм чи таки літературне?

1

Літературне.

Оксами́т (давньорус. аксамитъ < дав.-гр. ἑξάμιτον)1, рідше ба́рхат[2] (нім. Barchent)[3] — тканина з натурального шовку або хімічного волокна з густим розрізним ворсом на лицьовому боці. Довжина ворсу — звичайно 1—2 мм.

Вікіпедія

З вікістатті можна дізнатися, що слово походить від німецького Barchent, отже є швидше германізмом. Утім, вважати його запозиченим вже не можна, бо слово засвоєне давно і не сприймається як іншомовне.

1
  • 1
    Московизм не обовʼязково московське слова, може й чужомовне слово. Московська верхівка свого часу говорила німецькою та французькою. Зазвичай поверхньо перевірити можна так: порівняти з иншими словʼянськими мовами — як вони звучать та пишуть ся, бо навіть запозичені слова ріжнять ся. Німецькою, як бачу, взагалї [ˈbaʁçn̩t] ≈ барх[е]нт. Якщо збігає ся лиш з московською, дуже великий ризик, що московизм або вони запозичили в нас. Коли що, саме слово арабського першоджерела, в Західну Европу потрапило через латинь. Слово літературне, але менш вживане за оксамит (навіть за словниками).
    – stegetsj
    Jun 30 '18 at 9:28

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.