6

Я зіштовхнувся з необхідністю перекласти назву захворювання внутрішнього вуха

Meniere's disease - хвороба Мен'єра/Меньєра

Схожі прізвища зазвичай транслітеруються з м'яким знаком

Gérard Depardieu - Жера́р Депардьє́

Cardinal Richelieu - Кардинал Рішельє

У випадку цієї хвороби, більш згадуваним є версія Мен'єра, аніж Меньєра.

Буду дуже вдячний за посилання на правила транслітерації, які безпосередньо згадують про використання апострофа чи м'якого знака.

1
 • 1
  Все-таки у книжках «хвороба Меньєра» зустрічається значно частіше за «хвороба Мен'єра». Тому не бачу причин писати «хвороба Мен'єра». Хоча питання про загальне правило залишається відкритим (адже в багатьох франзуцьких прізвищах є й апострофи).
  – Sasha
  Jun 29 '18 at 15:22
3

Нема складнощів в цьому випадку, має бути Меньєр за наступним правилом:

М’який знак пишеться після м’яких приголосних д, т, з, с, ц, л, н перед я, ю, є, ї, йо

джерело

1
 • Перебуквування частенько не зважають правопису. Так, це з правопису.
  – stegetsj
  Jun 29 '18 at 15:50

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.