5

Цікавить слово "райдер" чи існують відповідники в українській мові.

Райдер - ( від англ. ride — поїздка, їхати) — список вимог, що пред'являються артистом (або групою) організаторам гастрольних виступів. Фактично, це перерахування умов, яких потребують артисти до, під час і після виступу. В українській мові є відповідник цього іншомовного слова — виряд

З СУМ-20

ВИРЯД у, ч., заст. Одяг, обладунок і спорядження, перев. військові.

На мою думку не зовсім підходить під визначення слова "райдер" Чи існують ще якісь відповідники до даного слова?

1
  • @follower виправила запитання. Jun 29, 2018 at 14:47

1 Answer 1

2

Існують ще такі варіанти, які пропонують нам тут:

виможник, техлист.

Однак з переглянутих мною сайтів, найбільшою популярністю користується саме виряд: 1, 2, 3 та ін.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.