1

У відділі проектів УКУ є розділ "кейтеринг". Так, у Вікіпедії читаю визначення цього недавно прибулого терміну:

Кейтеринг (англ. catering від cater — «поставляти провізію») — галузь громадського харчування, пов'язана з наданням послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства і служби, що надають підрядні послуги з організації харчування співробітників компаній і приватних осіб у приміщенні і на виїзному обслуговуванні, а також здійснюють обслуговування заходів різного призначення і роздрібний продаж готової кулінарної продукції. На практиці під кейтерингом мається на увазі не тільки приготування їжі і доставка, а й обслуговування персоналом, сервірування, оформлення столу, розлив і подача напоїв гостям і тому подібні послуги.

Однак цікавить, чи є відповідник до цього слова? Як можна заміни термін українським словом або словосполучення?

1
  • 1
    добре, зараз виправлю!
    – Oksanka S.
    Commented Jun 29, 2018 at 13:51

1 Answer 1

1

На сайті Словотвір пропонують такі варіанти:

виїзне кафе

мобільна кухня

1
  • 1
    Нагадаю, що кафе, мобільний та кухня не зовсїм питомі українські слова. Commented Jun 29, 2018 at 13:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.