1

У відділі проектів УКУ є розділ "кейтеринг". Так, у Вікіпедії читаю визначення цього недавно прибулого терміну:

Кейтеринг (англ. catering від cater — «поставляти провізію») — галузь громадського харчування, пов'язана з наданням послуг на віддалених точках, що включає всі підприємства і служби, що надають підрядні послуги з організації харчування співробітників компаній і приватних осіб у приміщенні і на виїзному обслуговуванні, а також здійснюють обслуговування заходів різного призначення і роздрібний продаж готової кулінарної продукції. На практиці під кейтерингом мається на увазі не тільки приготування їжі і доставка, а й обслуговування персоналом, сервірування, оформлення столу, розлив і подача напоїв гостям і тому подібні послуги.

Однак цікавить, чи є відповідник до цього слова? Як можна заміни термін українським словом або словосполучення?

1
 • 1
  добре, зараз виправлю!
  – Oksanka S.
  Jun 29 '18 at 13:51
1

На сайті Словотвір пропонують такі варіанти:

виїзне кафе

мобільна кухня

1
 • 1
  Нагадаю, що кафе, мобільний та кухня не зовсїм питомі українські слова.
  – stegetsj
  Jun 29 '18 at 13:43

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.